Belangrijke mededeling Coronavirus

15 maart 2020

Update over Coronavirus:

De Rijksoverheid heeft een dringende oproep gedaan om per direct extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij werken hier vanzelfsprekend aan mee. Om de gezondheid van onze medewerkers (en de medewerkers van bedrijven die voor ons werken), onze huurders en overige bezoekers niet in gevaar te brengen hebben we maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Tot en met 31 maart 2020 treffen wij onder meer de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Wij doen de oproep aan iedereen om ons kantoor niet te bezoeken tenzij u reeds een afspraak heeft met ons op kantoor. Telefonisch en digitaal zijn we gewoon bereikbaar voor de dagelijkse dienstverlening, op telefoonnummer 0223-536700 of info@wsap.nl.
  • Staat er met u al een afspraak gepland? Wij nemen dan vooraf telefonisch contact met u om te bepalen of de afspraak doorgaat, op afstand kan plaatsvinden of beter kan worden verplaatst.

We doen wat mogelijk is om onze dienstverlening op een goede en verantwoorde manier voort te zetten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

13 maart 2020

Ook wij nemen maatregelen om het virus zoveel mogelijk te beperken.

De maatregelen bekenen dat:

  • afspraken op kantoor en externe bezoeken tot 31 maart zoveel mogelijk omgezet worden naar digitaal of telefonisch contact. Vergaderingen vinden ook meer digitaal plaats;
  • wij geen handen geven;
  • wij afspraken bij inwoners thuis uitstellen, tenzij noodzakelijk;
  • reparatieverzoeken die even kunnen wachten graag zoveel mogelijk uitstellen.

Bij spoedreparaties staan we nog steeds voor u klaar. We hopen op uw medewerking!

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.