Klachten/geschillen

 

Als u klachten heeft over Woningstichting Anna Paulowna is het raadzaam een afspraak te maken. Tijdens een gesprek met één van onze medewerkers kunt u aangeven wat het probleem is en wij zullen onze uiterste best doen naar een oplossing te zoeken.

Soms kan het nodig zijn om meerdere gesprekken te voeren om een klacht op te lossen. Als u na deze gesprekken vindt dat uw probleem niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u een klacht indienen.

Hoe u een klacht kunt indienen en wat mogelijke vervolgstappen zijn, kunt u vinden in het document klachten en geschillen.

Als laatste stap, als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door Woningstichting Anna Paulowna, kunt u uw klacht melden bij de Bovenregionale Geschillencommissie.

Zie hier een geschillencommissie voor alle huurders uit Noord-Holland Noord en het klachtenreglement van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.