Aangenaam Besparen

Van start met Aangenaam Besparen

Duurzaam wonen is een belangrijk thema in de woningsector. Ook bij Woningstichting Anna Paulowna staat verduurzaming op de agenda. Om de betaalbaarheid van woningen in de komende jaren te garanderen en de woningvoorraad te verduurzamen worden diverse plannen uitgewerkt.

Eén van deze plannen is Aangenaam Besparen. AnneMieke Reesink vertelt er meer over: “We selecteren woningen die hiervoor in aanmerking komen op basis van ons strategisch voorraadbeleid. Voor dit project zijn de woningen aan de Cornelis Keijzerlaan en de D.C. Rezelmanstraat in Anna Paulowna en de Hyacintenstraat in Breezand geselecteerd. In totaal zijn dit 36 woningen. Het doel van Aangenaam Besparen is om woningen te verduurzamen en onze bijdrage te leveren aan een beter milieu. De kosten van de maatregelen van Aangenaam Besparen worden deels betaald door een verhoging van de huur. In de geïsoleerde woning zal de huurder meer comfort ervaren, terwijl tegelijkertijd de woonlasten dalen door de flinke besparing op de energiekosten .

Wooncomfort
“Het comfortpakket van Aangenaam Besparen bestaat uit isolatie van de vloer, daken en/of gevels. De bodemisolatie wordt aangebracht in de kruipruimte. De vloer koelt minder snel af en er gaat minder warmte verloren. De dakisolatie wordt aan de buitenkant aangebracht. Tenslotte is er dan nog de gevelisolatie, deze wordt via de buitengevel aangebracht. De temperatuur van de binnenmuur gaat hiermee voelbaar omhoog. Dit tezamen leidt tot behoorlijk meer wooncomfort en een besparing op de energielasten.”

Collectief aangeboden
“Het comfortpakket wordt uitgevoerd als een meerderheid (70%) van de huurders van het project instemt met de uitvoering van de plannen en de daarbij behorende huurverhoging. De afgelopen periode zijn we op huisbezoek geweest om toelichting te geven op het project. Ook hebben we een informatiemiddag op ons kantoor georganiseerd waar de materialen tentoon waren gesteld en men terecht kon met vragen. Bij de twee projecten was respectievelijk 85% en 100% van de huurders akkoord. Een hoge score!

Uitbreiding: zonnepanelen
“Individueel kunnen huurders bovenop het comfortpakket nog kiezen voor zonnepanelen. Per woning kunnen zes panelen worden aangebracht. Ook hierbij geldt dat de kosten deels worden betaald door een huurverhoging, maar deze verhoging is -net als bij het comfortpakket- zo bepaald dat in de meeste gevallen de woonlasten van de huurder zullen dalen.”

De werkzaamheden zijn onlangs van start gegaan. Als alles volgens plan verloopt zijn de woningen eind van dit jaar voorzien van het comfortpakket en eventueel zonnepanelen.  Het doel is om volgend jaar weer drie nieuwe projecten  ‘Aangenaam Besparen’ te starten. 

Voor de planning voor de komende jaren: klik hier

 

Bezoekadres

Molenvaart 93

1761 AC Anna Paulowna

Contact

0223 - 53 67 00

info@wsap.nl

Openingstijden

Op werkdagen van

08.30 tot 12.30 uur.